Bibliotheek UVA

Climate Control Systems en het project Bibliotheek UVA

Al vanaf de start van dit uitdagende project is 1 van de eigenaren van CCS betrokken als projectleider meet- en regeltechniek.

Tevens wordt de meet- en regeltechnische bekabeling voor de nieuwe bibliotheek van de UVA te Amsterdam verzorgd door Climate Control Systems (CCS).

In deze hoedanigheid zijn er voor Binx Smartility al meerdere projecten op het gebied van meet- en regeltechniek gerealiseerd.

Climate Control Systems is op deze manier het verlengstuk van de installateur en onderdeel van het bouwteam.

Diensten van Climate Control Systems binnen dit project

Sinds 2021 is Martin Koldenhof al actief bezig met de voorbereidingen van de meet- en regeltechnische installaties. Binnen het bouwteam is de engineering van de volledige installatie (E+W) gerealiseerd.

De omvang en scope van de werkzaamheden is in kaart gebracht en besproken. Samen met de werktuigbouwkundige engineers van opdrachtgever Binx werd het project vormgegeven en verwerkt tot een definitief ontwerp.

Vanuit de adviserende rol welke Climate Control Systems ook in andere projecten op zich neemt wordt advies gegeven over de te nemen keuzes betreffende techniek en technische oplossingen.

Gezamenlijk met het projectteam wordt naar een optimalisatie van de processen gezocht.

De meet- en regeltechnische bekabeling van het project wordt gerealiseerd onder leiding van Stef Asbai.

De scope van het werk bestaat uit het bekabelen van een vijftal regelkasten en 138 ruimteregelingen. Een ploeg van ervaren monteurs zal deze werkzaamheden realiseren.

De ruimteregelingen bestaan uit een mix van lokale regelingen in combinatie met diverse KNX-componenten. In totaal gaat het om zo’n 23.000 meter aan stuurstroom- en voedingsbekabeling, 150 meter kabelgoot en 1.000 meter buis. “We verwachten in het vierde kwartaal van dit jaar aan de slag te gaan. Daarvoor zijn we al bezig met de engineering en de werkvoorbereiding.

Onze projectmanagers weten precies hoe het project zich ontwikkelt en adviseert het bouwteam.

Bij elk project kunnen we de aanwezige expertises binnen Climate Control Systems gezamenlijk inzetten”, aldus Korbijn.

Gerelateerde projecten