Controles

Installaties die net in gebruik zijn genomen moeten vaak nog geoptimaliseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan installaties die in een bepaald seizoen zijn opgeleverd, welke nog niet zijn afgestemd op de andere seizoenen. 

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor nieuwe installaties. Ook wanneer een installatie al enkele jaren in gebruik is kan deze niet meer optimaal functioneren. Het tussentijds oplossen van klachten door instellingen te wijzigen is een veel voorkomende oorzaak voor het niet optimaal functioneren van een installatie.

Climate Control Systems heeft ruim 20 jaar ervaring met het in bedrijf stellen én houden van werktuigkundige, elektrotechnische en meet- en regeltechnische installaties. Een kleine greep uit de installaties die in de loop der jaren door ons gecontroleerd en geoptimaliseerd zijn.

  1. Verwarmingsinstallaties
  2. Luchtbehandelingsinstallaties
  3. Koelinstallaties
  4. Beveiligingsinstallaties
  5. Toegangscontrole installaties
  6. Energieopwekkende installaties
  7. Energiedistributie installaties

Wij controleren totale installaties en geven hierop gebaseerd een passend optimalisatieadvies. Bij de controle leveren wij niet alleen een kostenopgave, maar ook wat het optimaliseren oplevert. Een weloverwogen beslissing is het logische gevolg.